Seu electrònica

La seu electrònica és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions. La seua titularitat, la gestió i l’administració correspon a l’Ajuntament de Moncofa en l’exercici de les seues competències (http://moncofa.sedelectronica.es). A través d’este mitjà qualsevol persona pot exercir de forma segura i eficaç el dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits de la corporació sense haver d’assistir presencialment a les oficines municipals.

icono_acceso Accedir a la seu electrònica

icono_accesoFormulari de gestió d’incidències