Borsa d’empreses locals

Pot omplir el següent formulari o descarregar el model per omplir-lo manualment

icono_pdf Model inscripció empreses

Dades persona sol.licitant


Dades empresa

(*) camps obligatoris
 

Les dades facilitades per vostè seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Moncofa , la finalitat és gestionar les peticions manifestades en el present document. D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació , cancel·lació i si és el cas d’oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit , acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI dirigida a l’Ajuntament de Moncofa , Plaça Constitució, núm . 1, CP 12593 Moncofa ( Castelló ) ; o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant de l’Ajuntament amb l’exhibició del DNI original.