Perfil de Contractant

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

DEUC Autorrellenable 

EXPEDIENT 1650/2024: “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE COBERTA POLIVALENT AMB EDIFICI POLIVALENT A MONCOFA”

Termini de finalització de presentació d’ofertes: 29-05-2024 a les 23.59 hores.

 

EXPEDIENT 6034/2023: “PROJECTE INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EN C.E.I.P I EN BIBLIOTECA-PROGRAMA DUS 5000 (FONS NEXT GENERATION)

Termini de finalització de presentació d’ofertes: 03-06-2024 a les 23.59 hores.

EXPT. 954/2024: LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2024:

– Termini de presentació d’ofertes: Fins al 6-05-2024 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació de les ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Expt. 630/2023: Licitació del contracte de serveis de DDD i control de plagues:

– Termini de presentació d’ofertes: Fins a l’11-04-2024 a les 23:59 hores.

– Forma de presentació de les ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Expt. 731/2024: Licitación del contrato de servicios de retirada de vehículos mediante grúa

– Termini de presentació dofertes: Fins al 28-03-2024 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

–GESTIONA 1126/2024 AUTORITZACIÓ FIRA SANTA MARIA MAGDALENA PLATJA 23-07-2024

S’ha obert el termini per a la

1.DECRET 2024-0769 [DECRET APROVACIÓ EXP 1126-2024].

2.BASES REGULADORES FIRA MAGDALENA 23 JULIOL 2024-PLATJA.

3.ANUNCI BOP LICITACION FIRA 23-07-2024 01005-2024-ca

4.SOL·LICITUD MERCAT FIRA MAGDALENA 23 JULIOL 2024 PLATJA Exp 1126 2024

S‟ha obert el termini de presentació de sol·licituds.

Fi de presentació d’ofertes: 27-03-2024 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

–GESTIONA 1124/2024 AUTORITZACIÓ FIRA SANTA MARIA MAGDALENA POBLE 22-07-2024

1.DECRET 2024-0708 [DECRET APROVACIÓ EXP 1124-2024].

2.BASES REGULADORES FIRA MAGDALENA 22 JULIOL 2024-POBLE.

3.ANUNCI BOP LICITACIÓ FIRA 22-07-2024 POBLE 01006-2024-ca

4.SOL·LICITUD MERCAT FIRA MAGDALENA 22 JULIOL 2024 Exp 1124 2024

S’ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds Fira Santa Maria Magdalena al Poble.

Fi de presentació d’ofertes: 27-03-2024 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Expt. 1302/2022: LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI “MENJAR A CASA”

Termini de presentació dofertes: Fins al 15-02-2024 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

EXP.6271/2023 AUTORITZACIÓ ÚS PRIVATIU MERCAT PLATJA ESTIU 2024-2035

-SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA ESTIU I DECLARACIÓ RESPONSABLE.

-DECRET APROVACIÓ MERCAT PLATJA ESTIU.

Final de presentació d’ofertes: 29-12-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació d’ofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

EXP.6270/2023 AUTORITZACIÓ ÚS PRIVATIU MERCAT PLATJA HIVERN 2024-2035

-SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA HIVERN I DECLARACIÓ RESPONSABLE.

-DECRET APROVACIÓ MERCAT PLATJA HIVERN.

Final de presentació d’ofertes: 29-12-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

EXP.6269/2023 AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU MERCAT POBLE (DIJOUS) 2024-2035

-SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MERCAT POBLE (DIJOUS).

-DECRET APROVACIÓ MERCAT POBLE (DIJOUS)

Final de presentació d’ofertes: 26-12-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació d’ofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.”

EXP.6270/2023 AUTORITZACIÓ ÚS PRIVATIU MERCAT PLATJA HIVERN 2024-2035

-SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA HIVERN I DECLARACIÓ RESPONSABLE.

-DECRET APROVACIÓ MERCAT PLATJA HIVERN.

-i Els plànols que us adjunto.

Final de presentació d’ofertes: 29-12-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació d’ofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

EXP.6269/2023 AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU MERCAT POBLE (DIJOUS) 2024-2035

-SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MERCAT POBLE (DIJOUS).

-DECRET APROVACIÓ MERCAT POBLE (DIJOUS)

– PLANS MERCAT POBLE DIJOUS.

Final de presentació d’ofertes: 26-12-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació d’ofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.”

Expt. 1280/2023: LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT D’ASCENSORES

– Termini de presentació d’ofertes: Fins al 10-11-2023 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

– Data de visita a les instal·lacions: No es preveu.

Expt. 5243/2023: Licitació del CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE DE MILLORA D’ENLLUMENAT PÚBLIC I EFICIÈNCIA D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN ELS SECTORS PB1, PB3, PB6, PB7 i PB8 DEL POBLE DE

– Termini de presentació d’ofertes: Fins al 26-10-2023 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

– Data de visita a les instal·lacions: No es preveu.

Expt. 1281/2023: Licitació del servei de MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE VENTILACIÓ MUNICIPALS.

– Termini de presentació d’ofertes: Fins al 10-10-2023 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

– Data de visita a les instal·lacions: 4-10-2023 a les 11.00 hores al Departament d’Urbanisme.

Expt. 6642/2022: Licitació del servei de retirada de vehicles mitjançant grua.

– Termini de presentació d’ofertes: 19-09-2023 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Expt. 3885/2023: Licitació del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’EDIFICI PER A ARXIU MUNICIPAL I ESPAI JOVE

– Termini de presentació d’ofertes: 18-09-2023 a les 23.59 hores.

– Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

– EXPEDIENT 1105/2023: LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DELS SERVICIS DE TEMPORADA DE PLATJA 2023

• Termini de presentació d’ofertes: Fins dia 09-06-2023 a les 23:59.
• Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

– EXPEDIENT 2380/2020: LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES D’AUTOBÚS AMB MARQUESINA I SENSE, I DE PAPERERES DE RECOLLIDA SELECTIVA AL NUCLI URBÀ DE

• Termini de presentació d’ofertes: Fins dia 09-06-2023 a les 23:59.
• Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

– EXPEDIENT 1105/2023: LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DELS SERVICIS DE TEMPORADA DE PLATJA 2023

• Termini de presentació d’ofertes: Fins dia 09-06-2023 a les 23:59.
• Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

– EXPEDIENT 2380/2020: LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES D’AUTOBÚS AMB MARQUESINA I SENSE, I DE PAPERERES DE RECOLLIDA SELECTIVA AL NUCLI URBÀ DE

• Termini de presentació d’ofertes: Fins dia 09-06-2023 a les 23:59.
• Forma de presentació dofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

GESTIONA 875/2023: “LICITACIÓ FIRA SANTA Mª MAGDALENA 23 JULIOL 2023 PLATJA”:

  1. DECRET 2023-1196 [DECRET AUTORIZACION LLOCS FIRA SANTA MARIA MAGDALENA 23_07_2022]
  2. BASES REGULADORES MERCAT FIRA MAGDALENA 23 JULIOL 2023
  3. SOL·LICITUD MERCAT FIRA SANTA MARIA MAGDALENA 23 DE JULIOL PLATJA
  4. ANUNCI AMB BOP

El termini acaba el DIVENDRES 5-05-2023 a les 23.59 hores.

“LICITACIÓ FIRA SANTA Mª MAGDALENA JULIOL 2023” :

1. DECRET 2023-1210 [DECRET APROVACIÓ DIA 22-07-2023 EXP 732 2023].pdf

2. BASES REGULADORES MERCAT FIRA MAGDALENA 22 JULIOL 2023.pdf

3. SOL·LICITUD MERCAT FIRA MAGDALENA 22 JULIOL 2023.pdf

Fi de presentació d’ofertes: 28-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

EXPEDIENT 1783/2023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT POBLE DIJOUS (2023-2035)

Fi de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient:

EXPEDIENT 1031/2023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA ESTIU 2023-2035

Fi de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient al següent enllaç:

EXPEDIENT 1016/25023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA HIVERN 2023-2035

Finalització de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient al següent enllaç:

EXPEDIENT 10/04/2021: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

20210617_Acta_Acta apertura y calificacion sobre 2 servicio playas 2021

20210614_Acta_Acta mesa contratación apertura sobre 1 contrato exp 893-2021

EXPEDIENT 10/04/2021: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

  • Convocada la mesa de contractació per a obertura de sobre 1 el dilluns 14 de juny de 2021, a les 9:15 hores, en sessió no pública.

“EXPEDIENT 48/08/2020: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A la CONTRATACION de l’OBRA” PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ CEIP AVEL • LÍ CORMA CONSTRUCCIÓ DE DUES AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LES COBERTES DEL CENTRE “incloses en el PLA EDIFICANT

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021/04/19 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

PRESSUPOST DEL PROJECTE BC3

“EXPEDIENT 2021/04/10: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021/05/13 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

“EXPEDIENT: EXPT. 547/2021: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT MANTENIMENT DE JARDINS:

Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 23-03-2021 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contratació del Sector Públic.

“EXPEDIENT: EXPT. 630/2021: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT VIA PÚBLICA I ENTORN VIARI:

Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021-03-16 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

“EXPEDIENT: EXPT. 46/06 / 2020-2 CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL-LLOCS MERCAT INTERIOR:

Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021-01-26 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

“EXPEDIENT: EXPT. 28/22/2018: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’EDIFICIS PÚBLICS:

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.10.16 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

“EXPEDIENT: EXPT. 33/04/2020 CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL-LLOCS MERCAT INTERIOR:

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.11.16 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

“EXPEDIENT 29/23/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ de l’contracte de serveis de” Manteniment, recàrregues i retimbraje dels extintors i mitjans de protecció contra incendis situats en els edificis municipals de l’Ajuntament de Moncofa ”

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.09.24 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

“EXPEDIENT 2020.02.13: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DE L’autorització de l’ús privatiu de l’domini públic marítim terrestre per a l’explotació per tercers de diversos serveis a les platges de Moncofa per a la temporada 2020

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.07.21 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 51/31/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA “.

Amb data 2020.05.21 s’ha aixecat la suspensió de l’termini de presentació d’ofertes.

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.05 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 73/53/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE CONTROL DE POBLACIÓ DE MOSQUIT AL TERME MUNICIPAL DE MONCOFA ”

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.02 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 93/59/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’INFRAESTRUCTURES DE PLATJA”:

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.05.29 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 26/04/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE DE DIA DE MONCOFA”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 16-10-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 20/14/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA” CONSTRUCCIÓ DE 2 AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LA COBERTA DE TOT EL CENTRE C.E.I.P. Avel·lí CORMA DE MONCOFA (EDIFICANT): ”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 17-09-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• VISITA OBLIGATÒRIA a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: Dia 2019.09.05 a les 13:00 hores al departament d’urbanisme.

“EXPEDIENT 2019.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL LOCAL SITUAT A L’AV. MARE NOSTRUM, 143 PER INSTAL·LACIÓ CAIXER AUTOMÀTIC. ”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 01-04-2019 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 01-03-2019 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

NOTA D’AVIS-2018

“EXPEDIENT 58/06/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS LLOCS MERCAT INTERIOR”:

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2019.01.18 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 2019.01.14 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.02.03: CONCESSIÓ DE LLOCS DE MERCAT INTERIOR DE MONCOFA.Plazo de presentació d’ofertes: Fins al 2018.03.16 a les 14:00 hores.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2018″.

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 86/63/2016: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I DE L’ENTORN VIARI.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 66/07/2018: Remodelació del Carrer Guillem de Montcada i prolongació del carril bici. Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2018.10.28 00:00. Tota la documentació açí. “

GESTIONA 6654/2021: LICITACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE D’INFRAESTRUCTURES DE PLATJA. FINAL TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 21-06-2023 A LES 23.59 HORES

icono_accesoPLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT, ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: PLE DE L’AJUNTAMENT
icono_accesoPLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT, ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: ALCALDIA