Contacte

Ajuntament: Pl. Constitució, 1 – 12593 Moncofa (Castelló)
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT964 580 421
INFORMACIÓExt. 2200
REGISTRE

Ext. 2201

Ext. 2251

Ext. 2219

NORMALITZACIÓExt. 2202
PADRÓExt. 2213
POLICIA LOCALExt. 2225
ALCALDIAExt. 2213
DEP. URBANISME

Ext. 2241

Ext. 2242

Ext. 2243

JUTJAT DE PAUExt. 2200
MEDI AMBIENT

Ext. 2259

Ext. 2230

RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ

Ext. 2203

Ext. 2205

Ext. 2249

964577943

RECAPTACIÓ AJUNTAMENT

Ext. 2256

Ext. 2204

Ext. 2249

Ext. 2206

SERVEIS SOCIALS

Ext. 2229

Ext. 2224

Ext. 2222

Ext. 2223

FAX964 580 348
BIBLIOTECA964 577 978
CASAL JOVE964 579 312
POLIESPORTIU964 580 181
TOURIST INFO964 588 557
ARXIU MUNICIPAL964579449
INTERVENCIÓ

Ext. 2207

Ext. 2208

CONTRACTACIÓ

Ext. 2259

Ext. 2212

RESPONSABILITAT PATRIMONIALExt. 2217
SUBVENCIONSExt. 2263
SECRETARIAExt. 2218
PERSONAL

Ext. 2254

Ext. 2215

Ext. 2221

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL964 580 136
MÒBIL616 401 152
FAX964 580 348
  
GUÀRDIA CIVIL
GUÀRDIA CIVIL964 580 035
 062
  
ALTRES
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA060
BOMBERS085
CESPA900 102 653
COL·LEGI PÚBLIC CIENTÍFIC AVEL·LÍ CORMA964 738 580
CONSULTORI MÈDIC – PLATJA964 588 275
CONSULTORI MÈDIC – POBLE964 399 345
CORREUS964 579 068
EMERGÈNCIES112
FACSA964 580 101
FARMÀCIA – PLATJA964 588 081
FARMÀCIA – POBLE964 580 015
GERIÀTRIC MONCOFA964 577 902
IES GILABERT DE CENTELLES (NULES)964 739 295
OFICINA D’ATENCIÓ A L’USUARI DE TELECOMUNICACIONS912 184 276
901 336 699
SERVEI GRUA964 580 068
TAXI608 761 939
CORRALET (recollida d’animals)609 763 908
PARRÒQUIA964 580 058
PROTECCIÓ CIVIL616 504 521