Registre d’associacions

Què és i per a què serveix:
Tràmit per a donar-se d’alta en el Registre i què és necessari fer si una associació de Moncofa vol participar en convocatòries de subvencions i, en general, en activitats de col·laboració amb l’Ajuntament.

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona o agrupació de persones que formen part d’una entitat, associació, club, etc., que estiga degudament inscrita en el Registre General d’Associacions de la Generalitat Valenciana.

Quins documents s’han d’aportar:

   1. Còpia compulsada del número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i altres registres públics.
   1. Còpia compulsada dels estatuts.
   1. Certificat del pressupost anual.
   1. Còpia compulsada del CIF.
   1. Programa de les activitats de l’associació
   1. Certificat del nombre de socis.
  1. Acord de designació de representant i fotocòpia compulsada del DNI.

Quin cost té:
Cap.

En quines dates es pot realitzar:
Durant tot l’any.

Com es pot presentar i on:
En el Registre de l’Ajuntament de Moncofa, amb la revisió prèvia de la documentació per part del Departament de Secretaria.

Quant de temps tarda la resposta:
Generalment, en un termini de 15 dies.

Quina documentació s’entrega:
Comprovant de la sol·licitud presentada.

icono_pdf Model d’instància

icono_pdfRegistre d’associacions 2020