Atenció a la ciutadania

Participar és construir:

Cada vegada són més els ciutadans que s’interessen per la vida política, econòmica, social o cultural, aportar propostes o inquietuds, així com també informar-se de la gestió diària de les nostres administracions públiques, de manera que des de la Regidoria de Participació Ciutadana naix el compromís d’establir els canals informatius i participatius que requereix la ciutadania.

Canalització de la informació a la ciutadania:

Actualment, l’Ajuntament de Moncofa, a través de les diferents regidories informa diàriament als veïns que pregunten o demanen qualsevol tipus d’informació, ja que les gestions locals es desenvolupen des de l’Administració local que és el nostre consistori.

També, a través de la premsa local i provincial, així com a través dels mitjans digitals de premsa, a través de les xarxes socials de l’Ajuntament, s’intenta oferir tota la informació necessària que puga ser d’utilitat o d’interés general per a tots els ciutadans de la localitat.

No obstant això, i prenent com a base la voluntat de millora sobre els canals informatius a la ciutadania i fer transparent totes les gestions que es desenvolupen a l’Ajuntament, es crea la bústia ciutadana per sumar-se als canals de participació i informació a la ciutadania.