Serveis municipals d’ocupació

L’Ajuntament de Moncofa ha incorporat, als seus serveis municipals, una AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) cofinançat pel SERVEF.

L’AODL està elaborant el Pla Estratègic Municipal d’Ocupació, en el qual es defineixen els objectius fonamentals que es persegueixen en matèria de generació d’ocupació i desenvolupament local, així com les línies generals d’actuació, per aconseguir els objectius definits.

Aquest servei oferirà:

  • Al demandant d’ocupació informació, orientació i assessorament individualitzat.
  • A les empreses i emprenedors assessorament d’ajudes i/o subvencions oficials, quan aquestes estiguen en vigor.

L’AODL es troba a la primera planta de l’Ajuntament, en horari de 10.00 a 14.00 h.