Normalització – Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià

1. QUÈ ÉS L’OFICINA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ?

L’Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià és un servei de l’Ajuntament de Moncofa encarregat de promoure l’ús del valencià en tot l’àmbit municipal.

Respon així a una necessitat amplament sentida per la població de la nostra ciutat de dignificar la nostra llengua i donar-li la presència que mereix en tots els àmbits socials.

D’una altra banda, el Reglament Municipal de Normalització Lingüística, aprovat per unanimitat, per l’Ajuntament en Ple el dia 27 de setembre de 2001, preveia la creació de l’Oficina que és l’encarregada de fer-lo complir.

2. QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L’OFICINA?

Les principals funcions de l’Oficina són les següents:

  • Assegurar el compliment i desenvolupament del Reglament Municipal de Normalització Lingüística
  • Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats
  • Informar els ciutadans sobre les ajudes o subvencions per al foment de l’ús del valencià, procedents de la Generalitat i d’altres administracions i facilitar els tràmits en la sol·licitud d’aquestes ajudes.
  • Organitzar cursos de reciclatge per al personal de l’Ajuntament i altres sectors de la població.
  • Organitzar campanyes municipals de promoció i sensibilització lingüística
  • Assessorar, preparar i proposar la necessitat i la baremació dels exercicis de valencià que es realitzen en les proves d’accés de les convocatòries públiques a l’Ajuntament.

3. QUÈ T’OFEREIX L’OFICINA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ?

Pots venir a l’Oficina si necessites:

  • Que t’aclarim un dubte lingüístic
  • Que t’informem sobre els cursos de valencià i sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  • Que t’ajudem a escriure en valencià el rètol del teu comerç
  • Que t’informem sobre les ajudes o subvencions de la Generalitat per l’ús del valencià destinades al teu comerç o empresa
  • També hi ha subvencions per a associacions sense finalitat lucrativa pel foment del valencià
  • Que t’informem sobre els teus drets lingüístics
  • Que t’ajudem a traduir-te el nom, revisar-te un escrit, etc.

4. SAPS QUINS SÓN ELS TEUS DRETS LINGÜÍSTICS?

Tingues present que, tal com reconeix la Llei, el valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. És, a més a més, llengua oficial juntament amb el castellà.

La utilització del valencià produeix plens efectes jurídics i administratius i el seu ús no comporta cap exigència de traducció.

En conseqüència, l’ús del valencià, definit com a llengua pròpia, és efectiu en qualsevol dependència de l’Administració local, provincial, autonòmica o estatal de la Comunitat Valenciana.

No oblides, per tant, que tens dret a usar el valencià en totes les teues relacions, tant públiques o privades.

En les relacions administratives, la llei obliga l’Administració a comunicar als administrats tot allò que els afecte en la llengua que demanen. Tens dret a demanar que totes les entitats administratives de la Comunitat Valenciana es comuniquen amb tu en valencià. Només has d’emplenar una instància sol·licitant-ho.

Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià
Ajuntament de MoncofaPl. Constitució, 1
12593 Moncofa

Tel.: 964580421 Ext. 2202
Fax: 964580348
A/e: valencia@moncofa.com
Persona de contacte: Dolors Albero Peris, tècnica lingüística.

L’Oficina forma part d’AVIVA, xarxa d’agències de promoció del valencià i de laXarxaVAl

aviva_grande