Portal de transparència

L’Ajuntament de Moncofa en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, vol retre comptes a la ciutadania sobre la gestió i les actuacions.

Volem ser més transparents i posar la nostra informació a la teua disposició per millorar el bon govern, la qualitat de serveis i l’eficiència municipal.