Obert Termini Instàncies Borsa de Treball Tècnic/a de Joventut – Dinamitzador/a, grup B

El dissabte dia 8, es va publicar al BOP (núm. 85 de 8 de juliol de 2023) l’anunci de les bases del procés per a la constitució d’una borsa de treball per a nomenaments interins del lloc de tècnic/a de joventut – dinamitzador/ a, grup B, pel sistema de concurs. Termini de presentació d’instàncies 20 dies a partir de l’endemà de la publicació.


Més informació al següent document:

O a la pàgina de Personal – Moncofa 2023