Les cadenes del port de Marsella

“El 29 de gener de 1424 entrava a València el rei Alfons el Magnànim. Va ser rebut per tota la ciutat amb grans honors, perquè realitzava una enorme aportació al patrimoni religiós de València i la seua catedral: les relíquies de Sant Lluís i les cadenes que van trencar per a entrar en el port de Marsella. L’acompanyava Bernat de Centelles que prèviament havia parat davant de la platja de Moncofa i havia visitat la seua Baronia per a la qual tenia bones notícies. Bernat de Centelles al qual s’atribuïx amb el seu navili el trencament de les esmentades cadenes, portava amb si entre altres trofeus del saqueig de Marsella trossos de cadena i una imatge de Santa Maria Magdalena en pedra marbre. Les cadenes eren per al portal de València en les muralles de Nules i la imatge de la Santa era per al seu palau d’Oliva la baronia del qual compartia amb la de la nostra. La tradició diu que no va poder partir immediatament cap a València per mala mar i va decidir deixar a la Santa a Moncofa, en la Ràpita que vigilava l’estany del vell port, hui l’ermita del Grau.”

Font: Miguel Ángel Sanz Julia

https://www.valenciabonita.es/2018/04/20/las-cadenas-del-puerto-de-marsella/

Més notícies d'interés