ESCOLETA DE NADAL 2022 – LLISTAT D’ADMESOS I ADMESES / INSTRUCCIONS

]Recordem que l’Escoleta de Nadal 2022, es durà a terme els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, i 4 de gener, en horari de 9 a 13 hores, al CEIP Científic Avel·lí Corma. El preu de l’activitat és de 20 €.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA:

1º. LLISTAT D’ADMESOS I ADMESES

Comprovar si el xiquet o xiqueta està admés/sa en el llistat publicat el dia 30 de novembre.

LLISTAT D’ADMESOS I ADMESES PDF

2º. PAGAMENT I MATRICULACIÓ:

A partir de l’1 de desembre i fins al 9 es podrà formalitzar la matrícula:

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLETA, de dues maneres:
 • Anar al Departament de Recaptació per a obtindre la autoliquidació del preu públic de l’escoleta.
 • Fer la autoliquidació en la web, on podran pagar-la amb targeta o a càrrec d’un compte de Caixabanc si son clients:

https://moncofa.gcm-ah.com/autoliquidaciones_moncofa/escoletes

En l’apartat “Sujeto pasivo” es farà constar el nom del pagador. En l’apartat “Objeto tributario” es farà constar el nom de la persona assistent a l’escoleta.

 • REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ
 • Per formalitzar la matrícula s’ha de registrar la següent documentació:
  1. Justificant del pagament
  2. Fulla de matrícula (podeu descarregar-la a la web) – DESCARREGAR FULLA DE MATRÍCULA
  3. Fotocòpia de la targeta sanitària (si mai s’ha presentat)
  4. Certificats laborals del pare i mare, en cas d’utilitzar la matinera.
 • El registre es pot fer:
  1. Presencialment en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
  2. Telemàticament per seu electrònica de l’Ajuntament, mitjançant una Instància General i adjuntat tota la documentació

Sede Electrònica

Més notícies d'interés