Escola d'estiu 2023

L’Ajuntament de Moncofa ofereix el servei d’Escola d’Estiu 2023, amb tres opcions disponibles, on les famílies poden triar totes les opcions desitjades.

  1. OPCIÓ A: des del 26 fins al 30 de juny de 2023, amb 50 places i 20€/plaça
  2. OPCIÓ B: des del 3 fins al 31 de juliol de 2023, amb 170 places i 70€/plaça
  3. OPCIÓ C: des de l’1 fins al 14 d’agost de 2023, amb 50 places i 45€/plaça

L’Escola d’Estiu es dirigeix a xiquets i xiquetes, nascuts del 2019 al 2011; és a dir, escolaritzats en les etapes de segon cicle d’educació infantil o d’educació primària.

L’horari és de dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h, en el CEIP Científic Avel·lí Corma, amb l’opció del servei d’escoleta matinera, de 8 h a 9 h.

Les famílies que necessiten l’escoleta matinera hauran de presentar un certificat laboral del pare i de la mare, ja que aquest servei és gratuït en totes les opcions de l’Escola d’Estiu 2023.

Els criteris d’admissió seran els següents:

  1. Empadronats en el municipi.
  2. Xiquets/es no empadronats, però el pare/mare que té la custòdia sí que ho està i durant l’activitat es troba amb ell/ella.
  3. Xiquets/es no empadronats.

 

PROCEDIMENT A SEGUIR:
1º. PREINSCRIPCIÓ:

Del 24 de maig (a partir de les 9:00 hores) al 1 de juny (fins a les 14:00 hores) es podrà accedir al següent enllaç per a fer la preinscripció: PREINSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU

AVÍS IMPORTANT: ENCARA NO CAL PAGAR EL PREU DE L’ESCOLETA FINS QUE NO ESTIGA EN EL LLISTAT

D’ADMISSIÓ.

 

2º. ADMISSIÓ:

EL 5 de juny es publicarà el llistat d’admissió i, si és el cas, la llista d’espera.

 

3º. MATRICULACIÓ:

A partir del 6 i fins al 14 de juny es podrà formalitzar la matrícula.

Les instruccions per a la formalització de la matrícula es publicaran el mateix dia que el llistat d’admissió.

 

AVÍS IMPORTANT: ES FARÀ LA MATRICULACIÓ SEMPRE QUE EL XIQUET/A ESTIGA EN EL LLISTAT D’ADMISSIÓ.