ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES 2023

EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL

Amb motiu de la convocatòria d’ Eleccions Municipals i Autonòmiques que se celebraran el pròxim 28 de Maig, podeu consultar el cens electoral en període de rectificació del 10 al 17 d’ Abril (ambdós inclosos).

La consulta es realitzarà en la primera planta de la Casa Consistorial (plaça de la Constitució 1, Moncofa), per mitjans informàtics, en horari d’11 a 13hores, consulta que serà individual per a cada persona que la sol·licite, amb la prèvia identificació. El document d ́identificació haurà de ser algun dels que per a l’acte de votació indica l’article 85.1 de la Llei Electoral: DNI, passaport, targeta de residencia o permís de conduir on aparega la fotografia del titular.

ANUNCI EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL PDF