Autorització parades Fira Sta. Maria Magdalena

S’ha aprovat l’expedient de contractació per a adjudicar mitjançant procediment obert 50 autoritzacions d’ús especial per a la instal·lació de parades de venda no sedentària per a la celebració de la Fira de Santa M.ª Magdalena.

El text íntegre de les bases està publicat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i en la pàgina web del Perfil del contractant: http://moncofa.com/perfil-de-contratante/licitaciones/

Acaba la licitació

El del poble dia 22 de juliol: la fi del termini és el 28 d’abril a les 23:59 de 2023.

El de la platja el dia 23 de juliol : la fi del termini és el 5 de maig a les 23:59.

ANUNCI FIRA 22-07-2023

SOL·LICITUD MERCAT FIRA MAGDALENA 22 JULIOL 2023

Més notícies d'interés