Autorització parades Fira Sta. Maria Magdalena

S’ha aprovat l’expedient de contractació per a adjudicar mitjançant procediment obert 50 autoritzacions d’ús especial per a la instal·lació de parades de venda no sedentària per a la celebració de la Fira de Santa M.ª Magdalena. El text íntegre de les bases està publicat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i en la pàgina web … Llegiu més