Anunci aprovació provisional ajudes a la natalitat

Es publica l’anunci de la proposta de resolució provisional de les ajudes a la natalitat 2023.

Anunci aprovació provisional ajudes a la natalitat