Moncofa rep fons europeus per a impulsar l’energia neta

Moncofa ha sol·licitat i finalment ha obtingut una subvenció de 139.606,46 €, segons la proposta de resolució provisional, dins del Pla d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) per a la col·locació de 2 instal·lacions solars fotovoltaiques amb modalitat d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents. … Llegiu més