Bo transport bus gratuït menors 31 anys

Per Decret Llei 6/2023 de 24 de març, del Consell, pel qual s’estableixen les obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als jóvens menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat, s’ha establit un bo gratuït per als menors de … Llegiu més