Bo transport bus gratuït menors 31 anys

Per Decret Llei 6/2023 de 24 de març, del Consell, pel qual s’estableixen les obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als jóvens menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat, s’ha establit un bo gratuït per als menors de 31 anys que els permet viatjar de forma gratuïta en totes las línies de transport de viatgers en autobús d’Hicid CVCS107.

Més informació en www.hicid.es

Més notícies d'interés