Santa María Magdalena 2023

El llibre de festes també es pot recollir al reten de la policia