Sala Pleamar

Exposicions Sala Pleamar Any 2024
OrdreArtistaDataCartells i tríptics
1Joaquin García25 de març fins 2 d’abril 2024Cartell
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   

Sol·licitud sala d’exposicions Pleamar

Amb la finalitat de sol·licitar el permís per a poder exposar en la sala Pleamar, caldrà aportar la següent informació:
 
– Identificació de l’autor/a de l’obra a exposar.
– Breu descripció de la trajectòria/currículum de l’autor/a (adjunteu fotografia).
– Mostra fotogràfica de l’obra a exposar.
– Títol proposat de l’obra a exposar.
– Dates proposades per a l’exposició.
 
La sol·licitud s’haurà de firmar i presentar per registre d’entrada.
Posteriorment se vos comunicarà la confirmació o desestimació de la petició.