Obert termini inscripció alumnes Taller de Dones per Moncofa 2022

Aquelles persones que estiguen interessades a participar en el Taller d’Ocupació com a ALUMNES/TREBALLADORES, hauran de dirigir-se al centre ESPAI LABORA de la Vall d’Uixó i inscriure’s en les següents especialitats:

– AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA I AGAO0208 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES.

Podran ser destinatàries d’aquest programa les dones que complisquen els següents requisits mínims:

  • Tindre 18 anys o més.
  • Ser demandants d’ocupació, registrades en un servei públic d’ocupació.
  • Ser desocupades no ocupades o dones ocupades registrades en millora d’ocupació.
  • Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació en alternança.
  • Complir els requisits establits en l’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l’accés a les accions formatives.
  • L’alumnat seleccionat haurà de complir els referits requisits a la data d’incorporació al projecte.

El termini per a inscriure’s finalitzarà el 30/09/22.BASES SELECCIÓ ALUMNAT.