OBERT TERMINI D’INSCRIPCIÓ TALLER D’OCUPACIÓ MONCOFA 2023

Aquelles persones que estiguen interessades a participar en el projecte com

ALUMNES/TREBALLADORS, hauran dirigir-se al centre ESPAI LABORA de la Vall d’Uixó i inscriure’s a les següents especialitats:

 • EOCB0208 OPERACIONS AUXILIARS D’OBRA DE FÀBRIQUES I COBERTES I EOCB0108 FÀBRIQUES D’OBRA.
 • AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA I AGAO0208 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES.

Llocs de treball oferit:

 • 1 director del taller
 • 1 auxiliar administratiu
 • 1 docent de jardineria
 • 1 docent d’obra
 • 1 docent de suport

El alumnat seleccionat haurà complir els referits requisits a la data d’incorporació al projecte.

El termini per inscriure’s finalitzarà el 24/10/2023.


OBERT TERMINI D’INSCRIPCIÓ TALLER D’OCUPACIÓ DE DONES MONCOFA 2023

Aquelles dones que estiguin interessades a participar en el projecte com

ALUMNES/TREBALLADORES, hauran dirigir-se al centre ESPAI LABORA de la Vall d’Uixó i inscriure’s a les següents especialitats:

 • -AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA
 • I AGAO0208 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES.

Llocs de treball oferits:

 • 1 director del taller
 • 1 auxiliar administratiu
 • 1 docent de jardineria
 • 1 docent de suport

El alumnat seleccionat haurà complir els referits requisits a la data d’incorporació al projecte.

El termini per inscriure’s finalitzarà el 24/10/2023


OBERT TERMINI D’INSCRIPCIÓ ESCOLES D’OCUPACIÓ ET FORMEM MONCOFA 2023

La selecció dels ALUMNES/TREBALLADORS es realitzarà de conformitat amb la base QUARTA I CINQUENA de la Instrucció del director general de LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a la selecció de l’alumnat/treballador participant en Escoles d’Ocupació ET FORMEM, publicades a el Portal de Transparència i Tauló de anuncis de la seu electrònica www.moncofa.com

Llocs de treball oferits:

 • 1 director del taller
 • 1 auxiliar administratiu
 • 1 docent de jardineria
 • 1 docent d’obra
 • 1 docent de suport

El alumnat seleccionat haurà complir els referits requisits a la data d’incorporació al projecte.

El termini per inscriure’s finalitzarà el 24/10/2023.