Moncofa promou un poble cívic, net i acollidor

Durant l’any 2023, a Moncofa es van interposar 99 sancions que infringien les diferents ordenances municipals. Actes i actituds incíviques que la Policia Local va sancionar per no respectar normes comunes a tot el veïnat. “Les ordenances municipals tenen la intenció de mantenir un clima cívic i acollidor, que mantinga el respecte per la neteja i uns mínims de convivència que compartim tots els veïns i veïnes”, explica Jose María Andrés, regidor de Seguretat Ciutadana.

Les sancions majoritàries estan relacionades amb l’ordenança de tinença i protecció d’animals domèstics o de companyia, amb 55 infraccions. Així, la circulació d’animals per les vies públiques sense collar, sense cadena ni boç ha estat la infracció més freqüent al llarg de l’any, igual que no adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de companyia embruten les vies i espais públics.

“Mantenir un Moncofa net és tasca de tots i totes. Apel·lem a la responsabilitat individual per al bé comú. La Policia Local és una eina necessària per a vetllar per la seguretat de tots i totes, però no ha de ser la principal manera perquè el municipi siga respectuós”, defensa Andrés. D’esta manera, també s’han incomplert normes relatives a les ordenances sobre convivència ciutadana, com sorolls, escombraries o danys materials contra espais municipals; de mercat, com exercir la venda ambulant; o de seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral de Moncofa, com circular o estacionar en la platja o practicar la pesca no autoritzada.

Per això, des del consistori s’advoca per reduir el nombre d’infraccions fins a deixar-les a 0. “Agraïm a la gran part del veïnat el respecte a la convivència que han mantingut i continuen fent-ho. L’exemple cívic facilitarà que cap persona infringisca normes que són per al bé comú de tota Moncofa”, conclou Jose María Andrés, regidor de Seguretat Ciutadana.

Més notícies d'interés