Moncofa habilita un altre punt d’interés turístic al col·locar la taula interpretativa al costat de l’antiga muralla

  • Wences Alós Valls: “Posem en valor el patrimoni recuperat de la muralla, la necròpolis àrab i el portal de Nules”

L’Ajuntament de Moncofa ja ha col·locat la taula interpretativa al conjunt que va recuperar en l’excavació arqueològica del portal de Nules, en la qual es va recuperar la necròpolis àrab, i la restauració de la muralla. S’ha fet amb l’objectiu de posar en valor la història de Moncofa i habilitar un altre punt d’interés turístic en el municipi per a atraure visitants, a més de dignificar el patrimoni del poble.

Cal recordar que l’equip de govern de Moncofa ja va anunciar fa unes setmanes que havia decidit aprofitar els treballs de restauració que ha realitzat recentment en l’antiga muralla del poble per a posar-la en valor i potenciar el turisme en el nucli urbà. Es tracta d’una infraestructura històrica al costat de la qual es troben la necròpolis àrab i el portal de Nules.

Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa, ha explicat que “amb este paper interpretatiu al costat de la muralla oferim tota la informació relativa a esta zona del nostre patrimoni històric que hem restaurat. És una magnífica oportunitat per a posar en valor el millor que tenim, d’allò que ens sentim molt orgullosos i que volem donar a conéixer tant als nostres veïns i veïnes, com a totes les persones que ens visiten”.

Cal recordar que fa poc més de dos anys que l’Ajuntament de Moncofa va impulsar la recuperació del tram de l’antiga muralla del carrer Trinitat. La iniciativa forma part del treball del consistori per revalorar tot el patrimoni històric i cultural de Moncofa també com a element dinamitzador del municipi.

Coincidint amb la restauració de la muralles es va dur a terme una sèrie d’excavacions arqueològiques en què van eixir a relluir el portal medieval de la ciutat i la necròpolis musulmana. Després de recuperar els cossos enterrats, van continuar les labors de localització del portal que és posterior al primer mur i a la mateixa necròpolis.

En l’actualitat, un tram de la confluència dels carrers Trinitat, Sant Pasqual i Major ha sigut empedrat i en el ferm s’ha marcat amb una llamborda més fosca la citada torre. A més, per a afavorir el coneixement de la història de la localitat, s’ha col·locat un panell informatiu que mostrarà al públic les dades de rellevància d’estes troballes.

L’alqueria musulmana i la necròpolis

La vila de Moncofa té el seu origen en una alqueria musulmana situada a uns dos quilòmetres de la costa, en el camí que, després de la zona de marjal, comunicava els nuclis habitats entre els termes de Xilxes i Nules. Esta alqueria apareix ja esmentada en la Crònica del rei Jaume I; s’hi esmenta que la rendició dels castells d’Uxó, Nules i Castro, en la Quaresma de 1238, es va realitzar “prop de la Rápita, que era denominada Mencofa en temps dels sarraïns”.

El lloc va estar poblat molt probablement fins al moment de la conquesta cristiana de la zona, entre 1233 (conquesta de Borriana) i 1238 (València).

Quant a la necròpolis, cal tindre en compte que el carrer Sant Pasqual correspon a l’antic camí que arribava des de Nules i, com era costum per als musulmans, en l’entrada a l’alqueria es trobava la maqbara o cementeri.

En este lloc es van trobar, en 2022, enterraments que formaven part d’esta necròpolis. Es van poder documentar un total de 13 individus, tant masculins com femenins, en edats que abasten des de la infància a l’edat senil.

El ritu d’enterrament mostra cossos depositats sobre el costat dret amb el rostre orientat a la Meca i sense aixovar associat, exceptuant algunes agulles procedents de les mortalles. Les restes òssies s’han pogut datar entre els segles X i XI.

La muralla i el portal de Nules

La muralla construïda al segle XIV disposava d’una entrada des del camí de Nules (possiblement en tindria una altra en el costat oposat). En un inici, esta consistia en una simple porta amb arc de pedra.

Al començament del segle XVI, la inseguretat provocada per la pirateria va portar als Centelles (senyors de Nules) a millorar el sistema de fortificació de Moncofa mitjançant la construcció d’una imponent torre-portal adossada a la muralla, que protegia l’entrada i sobre la qual es podia muntar guàrdia. A més, es va ampliar el recinte defensiu alçant barbacanes o avantmuralles, murs gruixuts més baixos que la muralla que se situaven davant d’esta i obligaven els enemics a envoltar la porta, controlant-ne l’accés. La disposició de la torre i les barbacanes s’ha marcat en el paviment.

D’altra banda, el llenç de la muralla del carrer Trinitat té una longitud de 12,9 metres, un gruix de 96 centímetres i una altura de 5,60 metres, encara que li falten almenys dos metres més. La tècnica constructiva és tàpia de maçoneria (encofrat de pedres i morter) per al sòcol, i tàpia calicrostada (terra trepitjada a l’interior i crosta de calç en les cares externes) per a l’alçat.

El mal estat de conservació va fer necessària una actuació de consolidació i restauració a finals de 2022. Es va eliminar la vegetació del coronament, es van retirar les capes de pintura i ciment, i les parts danyades es van reintegrar amb un morter similar a l’original. A manera didàctica, l’aspecte actual permet distingir horitzontalment les cinc fileres de tàpia conservades i fins a 46 forats, que eren els buits deixats després de la retirada de les fustes d’encofrar en el moment de la construcció.