Ecoparc

Analítiques aigües de bany

Corriol camanegre

L’Ajuntament de Moncofa reubica l’ecoparc. La intenció de la corporació és potenciar la recollida i el reciclatge de productes domèstics. Recordem que l’ecoparc és una instal·lació de recollida selectiva i emmagatzemament on els ciutadans podem portar els residus domèstics (excepte aquells que són orgànics) i dipositar-los en contenidors adequats.

Segons l’alcalde, Wences Alós, “amb la nova ubicació dels ecoparcs, un dia en el poble i altre en la platja del grau, es pretén potenciar la recollida selectiva i la gestió correcta dels residus urbans”. El pas per l’ecoparc permet valoritzar-los; és a dir, dotar-los de valor aprofitant aquells materials que puguen ser directament reciclats.

D’aquesta manera s’aconsegueix un estalvi de matèries primeres i energia, alhora que s’eviten els abocaments incontrolats i es redueix la quantitat de residus que s’eliminen en l’abocador.

Les noves ubicacions seran efectives a partir de hui dilluns 25 de juliol i són els dilluns al costat del parc de la Sénia i els dimarts al costat de les pistes de tenis (en el grau).