Licitació serveis de platja

EXPEDIENT 1105/2023: LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATJA 2023

• Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 09-06-2023 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

Més informació en: