Licitació marquesines i parades d’autobusos

– EXPEDIENT 2380/2020: LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES D’AUTOBÚS AMB MARQUESINA I SENSE, I DE PAPERERES DE RECOLLIDA SELECTIVA EN EL NUCLI URBÀ DE MONCOFA

• Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 09-06-2023 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Més informació en :

Més notícies d'interés