L’Ajuntament de Moncofa instal·la noves illes de recollida selectiva de residus per fomentar el reciclatge

  • Wences Alós Valls: “Volem potenciar la recollida selectiva de residus i ser un municipi més sostenible”
  • Moncofa dupliqués el nombre d’illes de reciclatge el 2022

Moncofa , 19 d’agost de 2022.- L’Ajuntament de Moncofa ha fet un altre important pas en el seu esforç per fomentar el reciclatge i ser un municipi cada cop més sostenible. D’aquesta manera, l’equip de Govern ja ha procedit a la instal·lació de 10 noves illes de recollida selectiva de residus, que reforça les que ja existien, a més de l’ecoparc. La instal·lació de 10 noves illes de reciclatge que suposaran un increment del 30% ja que la xifra total passarà de 32 a 42. Però l’increment serà encara més gran ja que al mes d’octubre s’espera l’arribada de 20 illes de reciclatge més que suposarà un increment de gairebé el 100% passant de 32 illes a principi d’any a 62.

Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa , ha assegurat que “amb aquesta mesura posada ja en marxa, pretenem potenciar la recollida selectiva de residus urbans a tot el nucli urbà i la platja i així afavorir la gestió correcta dels nostres residus urbans. Ja vam dir que volíem que Moncofa fos un municipi cada cop més respectuós amb el medi ambient i més sostenible, i això passa necessàriament per facilitar als nostres veïns que puguin reciclar els seus residus casolans”.

La recollida selectiva defineix el procés de separació dels residus sòlids urbans i el seu dipòsit en diferents contenidors perquè siguin recollits i posteriorment reciclats . Per a la recollida selectiva és fonamental la col·laboració ciutadana, ja que els veïns han de separar els residus aprofitables de la resta dels residus i els dipositen als contenidors apropiats.

En aquests moments ja s’han instal·lat els contenidors de cartró i envasos i segons Pedro Sales, regidor de medi ambient, “aviat l’empresa Ecovidrio procedirà a la instal·lació dels contenidors de vidre”.

Recordem que els residus de vidre que es generen al municipi van passar a ser recollits per Ecovidrio, que és una empresa de capital públic a canvi dels beneficis que poden obtenir pel tractament del vidre reciclat. Aquesta mesura va suposar un estalvi de 10.000 euros per millorar la gestió i l’eficiència.

Més notícies d'interés