L’Ajuntament crea una línia d’ajudes per al transport de joves que estudien fora de Moncofa

  • Tindre entre 12 i 25 anys i estar empadronat a Moncofa durant més d’1 any, requisits fonamentals per a accedir-hi
  • Alós Valls: “Ajudem les famílies a afrontar les despeses dels estudis dels fills i filles i fomentem que mantinguen la seua residència a Moncofa”

L’Ajuntament de Moncofa ajudarà els joves del municipi que cursen els estudis fora a través de la creació d’una nova línia de subvencions dirigida a sufragar part del cost derivat del transport per a realitzar estos estudis. Podran accedir a les ajudes joves d’entre 12 i 25 anys que estiguen empadronats a Moncofa amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de sol·licitar-les i cursen els estudis en centres públics o concertats.

L’alcalde, Wences Alós Valls, ha explicat que “creem este nou recurs a la disposició de les famílies del nostre poble per a ajudar-les a afrontar les despeses derivades dels estudis dels fills i filles, donant-los totes les facilitats per a fomentar que mantinguen la residència a Moncofa. Continuem treballant a millorar la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns, i fomentem que la població més jove de Moncofa puga continuar vivint durant tot l’any ací en igualtat de condicions i oportunitats respecte a altres ciutats més grans”.

Cal tindre en compte que estes subvencions de mobilitat per a estudiants empadronats a Moncofa contemplen ajudes per als següents estudis realitzats fora de l’àmbit municipal de Moncofa: Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat, Formació Professional de Grau Mitjà, Educació Superior (ensenyament universitari i Formació Professional de Grau Superior), i estudis en el Conservatori Professional de Música i Dansa.

La baremació serà la següent:

1 punt si els estudis són cursats en la comarca de la Plana Baixa: 300 € (màxim)

1 punt i mig si els estudis són cursats fora de la comarca de la Plana Baixa, però dins de la província de Castelló: 450 € (màxim)

2 punts si els estudis són cursats fora de la província de Castelló: 600 € (màxim)

Recordem que quedaran exempts d’esta subvenció tot aquell alumnat que ja dispose d’ajudes de transport o de la seua gratuïtat.

La regidora d’Educació i Cultura, Ana Gracia, ha assenyalat que “en la baremació de les ajudes es tindrà en compte, tal com s’indica en les bases, si els estudis es cursen en la comarca de la Plana Baixa o fora però dins de la província de Castelló, o si es realitzen fora de la província. A més llunyania, major serà lògicament la quantitat subvencionable. Volem ajudar les famílies i impulsar les oportunitats dels nostres joves, i estic convençuda que incorporant este nou recurs completem l’actuació del nostre ajuntament en este sentit”.El termini de sol·licitud de les ajudes serà des del dia següent a la pròxima publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) fins al 24 d’octubre de 2022 (inclòs).