Informació econòmica i pressupostària

Informació de pressupostos anuals

Secció on podreu trobar tota la informació relacionada amb els pressupostos anuals

Informació de Retribucions

Secció on podreu trobar tota la informació relacionada amb les retribucions

Relacions amb empreses i personal externs, la vinculació econòmica dels quals siga rellevant

Secció on podreu trobar tota la informació relacionada amb les relacions amb empreses i personal externs, la vinculació econòmica dels quals sigui rellevant.