Escola d'estiu 2024

L’Ajuntament de Moncofa ofereix el servei d’Escola d’Estiu 2024, amb tres opcions disponibles, on les famílies poden triar totes les opcions desitjades.

  1. OPCIÓ A: des del 24 fins al 28 de juny de 2024, amb 50 places i 20 €/plaça
  2. OPCIÓ B: des del 1 fins al 31 de juliol de 2024, amb 170 places i 70 €/plaça
  3. OPCIÓ C: des de l’1 fins al 14 d’agost de 2024, amb 50 places i 45 €/plaça

L’Escola d’Estiu es dirigeix a xiquets i xiquetes, nascuts del 2020 al 2012; és a dir, escolaritzats en les etapes de segon cicle d’educació infantil o d’educació primària.

L’horari és de dilluns a divendres de 9 h a 13 h, en el CEIP Científic Avel·lí Corma, amb l’opció del servei d’Escoleta matinera, de 8 h a 9 h.

Les famílies que necessiten l’Escoleta matinera hauran de presentar un certificat laboral del pare i de la mare, ja que aquest servei és gratuït en totes les opcions de l’Escola d’Estiu 2024.

Els criteris d’admissió seran els següents:

  1. Empadronats en el
  2. Xiquets/es no empadronats, però el pare/mare que té la custòdia sí que ho està i durant l’activitat es troba amb ell/ella.
  3. Xiquets/es no

procediment a seguir

1r. PREINSCRIPCIÓ:

Del 23 de maig (a partir de les 9:00 hores) al 31 de maig (fins a les 14:00 hores) es podrà accedir al formulari en aquesta mateixa pàgina per fer la preinscripció.

AVÍS IMPORTANT: ENCARA NO CAL PAGAR EL PREU DE L’ESCOLETA FINS QUE NO ESTIGA EN EL LLISTAT D’ADMISSIÓ.

 

2n. ADMISSIÓ:

El 5 de juny es publicarà el llistat d’admissió i, si és el cas, la llista d’espera.

 

3r. MATRICULACIÓ:

A partir del 6 i fins al 14 de juny es podrà formalitzar la matrícula.

Les instruccions per a la formalització de la matrícula es publicaran el mateix dia que el llistat d’admissió.

AVÍS IMPORTANT: ES FARÀ LA MATRICULACIÓ SEMPRE QUE EL XIQUET/A ESTIGA EN EL LLISTAT D’ADMISSIÓ.