Enquesta Pla Local de Gestió dels Residus a Moncofa

ENQUESTA CIUTADANIA MONCOFA
Amb motiu de la redacció d’un Pla Local de Gestió dels Residus a Moncofa, des de l’Ajuntament, volem comptar amb la participació ciutadana. Agraïm la teua col·laboració.
ENQUESTA COMERÇOS MONCOFA

Amb motiu de la redacció d’un Pla Local de Gestió dels Residus a Moncofa, des de l’Ajuntament, volem comptar amb la participació del sector comercial. Agraïm la participació.