Convocatòria beques guarderia curs 2023-2024

S’ha publicat al BOP de Castelló l’anunci de la convocatòria de les beques de guarderia per al curs 2023-2024. Termini de presentació d’instàncies fins a l’11 d’abril de 2023. Més informació en els documents següents:

Publicació convocatòria BOP d’11 març 2023

Sol·licitud subvenció guarderia

Model compliment Llei 38.03 i SÍ rebre altres subvencions

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social Bil