CALENDARI FISCAL 2024

________________________ AJUNTAMENT DE MONCOFA______________________

Per Decret 168/2024, de 15 de gener, s’ha aprovat el següent calendari fiscal per a 2024:

  • Períodes voluntaris de pagament
CONCEPTEPERÍODE DE COBRANÇA
Taxa per entrada de vehiclesDel 05-05-2024 al 05-07-2024 Càrrec domiciliats el 05-06-2024
Taxa per mercat del pobleDel 05-02-2024 al 05-04-2024 Càrrec domiciliats el 05-03-2024
Taxa per mercat de la platja d’estiuDel 05-06-2024 al 05-08-2024 Càrrec domiciliats el 05-07-2024
Taxa per mercat de la platja d’hivernDel 05-10-2024 al 05-12-2024 Càrrec domiciliats el 05-10-2024

Entitats col·laboradores

CaixaBank, SA – Cajamar Caixa Rural, Societat Cooperativa de Crèdit – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA – Banco Santander, SA – Caixa Rural la Vall San Isidro
Publicat en el BOP-CS número 8, de 18 de gener de 2024.

____________________ DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ __________________________