BORSES DE TREBALL

📌𝐁𝐎𝐑𝐒𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐄𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐔𝐗𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐒 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐔𝐒

👉 Creació d’una borsa de treball per concurs-oposició, per a cobrir amb caràcter interí les places d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Moncofa.


info: https://moncofa.sedelectronica.es/board


Per a inscriure’s: https://moncofa.sedelectronica.es/?x=fmwEClLbKhwPgsQad36WHP3ql8CGzutzEuAQiSNIndrdUOwD1Z8Zk2jmCQPuc065cbyZVlLKizC-GIjTdjFFNiGVMdpOYsubN16Q-zCyIkiOqcAhNT2Y4SCP7sfq44VCP-n*AuSk3R0#


📌𝐁𝐎𝐑𝐒𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐄𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐏𝐒𝐈𝐂Ò𝐋𝐄𝐆/𝐀📌


👉 Creació d’una borsa de treball per concurs-oposició, per a cobrir amb caràcter interí la plaça de psicòleg/a de l’Ajuntament de Moncofa.


info: https://moncofa.sedelectronica.es/board


Per a inscriure’s: https://moncofa.sedelectronica.es/?x=fmwEClLbKhwPgsQad36WHP3ql8CGzutzEuAQiSNIndrdUOwD1Z8Zk2jmCQPuc065cbyZVlLKizC-GIjTdjFFNiGVMdpOYsubN16Q-zCyIkiOqcAhNT2Y4SCP7sfq44VCP-n*AuSk3R0


📌𝐁𝐎𝐑𝐒𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐄𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐑𝐄𝐁𝐀𝐋𝐋𝐀𝐃𝐎𝐑/𝐀 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋📌


👉 Creació d’una borsa de treball per concurs-oposició, per a cobrir amb caràcter interí la plaça de treballador/a social de l’Ajuntament de Moncofa.


info: https://moncofa.sedelectronica.es/board


Per a inscriure’s: https://moncofa.sedelectronica.es/?x=fmwEClLbKhwPgsQad36WHP3ql8CGzutzEuAQiSNIndrdUOwD1Z8Zk2jmCQPuc065cbyZVlLKizC-GIjTdjFFNiGVMdpOYsubN16Q-zCyIkiOqcAhNT2Y4SCP7sfq44VCP-n*AuSk3R0


📌𝐁𝐎𝐑𝐒𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐄𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐓È𝐂𝐍𝐈𝐂/𝐀 𝐃’𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈Ó 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋 📌


👉 Creació d’una borsa de treball per concurs-oposició, per a cobrir amb caràcter interí la plaça de tècnic/a d’integració social de l’Ajuntament de Moncofa.


info: https://moncofa.sedelectronica.es/board


Per a inscriure’s: https://moncofa.sedelectronica.es/?x=fmwEClLbKhwPgsQad36WHP3ql8CGzutzEuAQiSNIndrdUOwD1Z8Zk2jmCQPuc065cbyZVlLKizC-GIjTdjFFNiGVMdpOYsubN16Q-zCyIkiOqcAhNT2Y4SCP7sfq44VCP-n*AuSk3R0