Avís beques transport

]L’Ajuntament de Moncofa recorda que el termini per a esmenar les beques de transport finalitza l’11 de gener.