AVALEM JOVES PLUS

SUBVENCIÓ EMPUJU 2021

Número d’expedient: EMPUJU/2021/104/12

Ocupacions contractades: 2 Empleats administratius en general i 1 professional de suport a l’administració pública al servei d’expedició de llicències (departament d’urbanisme)

Tipus de contracte:  obra o servei.

Durada:  1 any.

Subvenció concedida: 62.261,16 €.

Funcions a desenvolupar: Les funcions a desenvolupar per les persones contractades seran les pròpies de la seva categoria a cada departament.

Ajut cofinançat pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

SUBVENCIÓ ECOVID 2021

Número d’expedient: ECOVID/2021/201/12

Ocupacions contractades: 3 Empleats administratius en general.

Tipus de contracte: obra o servei.

Durada: 1 any.

Subvenció concedida: 53.518,32€.

Funcions a desenvolupar: Les funcions a desenvolupar per les persones contractades seran les pròpies de la seva categoria a cada departament.

Ajut cofinançat pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Document Oficial Fons Social Europeu

Enllaç Fons FSE

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea