S’interromp l’aportació d’aigua potable de la Desaladora de Moncofa

Des del dia 26/03/2024 passat i fins a nou avís, s’ha interromput l’aportació d’aigua potable de la Dessaladora de Moncofa al municipi. És per això que l‟aigua subministrada té una procedència exclusiva d‟origen subterrani. L’aigües de proveïment continua sent APTA per al consum, però tant la mineralització com la duresa seran superiors en aquest període.