Anunci Taller de Dones per Moncofa-Taller d’Ocupació 2022

Les persones interessades en els llocs relacionats en el document que s’adjunta hauran de presentar la documentació relacionada en el document “Instrucció de el director general de Labora Servei Valencià d’ocupació i formació per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de tallers d’ocupació i tallers d’ocupació de dones”, publicat en el tauler d’anuncis de la seu electrònica (www.moncofa.com).

ANUNCI LLOCS DIRECTIUS I ALUMNES TALLER EMDONA 2022

El termini de presentació de sol·licituds per a personal directiu, auxiliars i docents serà del dia 13 al 19 de setembre de 2022, preferentment de manera telemàtica.

Aquelles persones que estiguen interessades a participar en aquest projecte com a ALUMNES/TREBALLADORS, hauran de dirigir-se al centre ESPAI LABORA de la Vall d’Uixó i inscriure’s en les següents especialitats:

  • AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA I AGAO0208 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES