Anunci resultats baremació EMPUJU 2023

Es publica l’anunci amb els resultats de la baremació EMPUJU 2023.