Anunci de licitació per a l’adjudicació de parades del mercat poble dijous

Mitjançant aquest anunci es dona publicitat al decret d’inici del procediment per a l’adjudicació d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat poble dijous. S’obri el termini de 15 dies per a presentar les sol·licituds de participació.