Anunci aprovació provisional ajudes xec bebé

Es publica l’anunci de l’aprovació provisional de les ajudes a la natalitat i s’obri el termini de 10 dies per a presentar al·legacions.