Anunci aprovació provisional ajudes transport escolar

Es publica l’anunci de l’aprovació provisional de les ajudes al transport escolar. Termini presentació d’esmenes fins a l’1 de desembre de 2023.