Anunci acta 3 baremació entrevista personal directiu, aux. adm. i docents Taller Dones per Moncofa

Es publica l’anunci de l’acta 3 amb la baremació de l’entrevista al personal directiu, auxiliar administratiu i docents del Taller Dones per Moncofa.

ANUNCI ACTA 3 BAREMACIÓ I ENTREVISTES PERSONAL DIRECTIU TALLER DONES 2022