Anunci acta 2 puntuació definitiva alumnat Taller Dones per Moncofa 2022-2023

]Es publica l’anunci de l’acta 2 amb les puntuacions definitives de les alumnes del Taller Dones per Moncofa 2022-2023.

ANUNCI ACTA 2 PUNTUACIÓ DEFINITIVA ALUMNES TALLER DONES PER MONCOFA 2022-2023