Anunci acta 2 puntuació definitiva alumnat Taller d’Ocupació 2022-2023

]Es publica l’anunci de l’acta 2 amb les puntuacions definitives de l’alumnat del Taller d’Ocupació 2022-2023.

ANUNCI ACTA 2 PUNTUACIÓ DEFINITIVA ALUMNAT TALLER D’OCUPACIÓ 2022-2023

Més notícies d'interés