Alta beneficiari/ària productes farmacèutics

S’ha publicat l’edicte per a donar-se d’alta com a beneficiari/ària de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social. Termini de presentació de sol·licituds fins al 12 de juliol de 2023. Més informació en els documents següents: