Urbanisme

Informació general

Contacte Departament d’Urbanisme

Telèfon: 964 580421 (extensió 2) y 964 577830

Àrea tècnica

ARQUITECTE
Agustín Lozano (Gestió de planificació)

ARQUITECTES TÈCNICS
Jordi Albella (Llicències i informes urbanístics)
Juan José Donato (Obres i inspeccions)

TÈCNIC DELINEANT
Juan Rico (Documentació gràfica i inspecció)

Àrea administrativa

Diego Moliner (Tècnic gestió)

Pedro Palmer (Auxiliar administratiu)
Angela Pons (Auxiliar administrativa)