Urbanisme

Informació general

Contacte Departament d’Urbanisme

Telèfon: 964 577 830
E-mail: urbanisme@moncofa.com

Àrea tècnica

ARQUITECTE
Agustín Lozano (Gestió de planificació)

ARQUITECTES TÈCNICS
Jordi Albella (Llicències i informes urbanístics)
Juan José Donato (Obres i inspeccions)

TÈCNIC DELINEANT
Juan Rico (Documentació gràfica i inspecció)

Àrea administrativa

Diego Moliner (Tècnic gestió)
Angela Pons (Auxiliar administrativa)